Bestuur:

 • Voorzitter : Wychard Meindersma
 • Secretaris : Aukje Bosgraaf
 • Penningmeester: Peter Gellert
 • Technische/algemene zaken: Dikkie Hamstra
 • Algemene voetbalzaken: Atze van der Wijk

Ledenadministratie: Tsjikke/Marijke Krol

Emailadres algemeen/bestuur VV Drogeham:  vv_drogeham@hotmail.com

wedstrijdsecretariaat

 • Senioren/Dames : Louw van der Meulen 06 28425337
 • Jeugd : Meint van der Galiën  06 40 11 12 25

Jeugdcommissie

 • Meint vd Galien – Voorzitter/wedstrijdsecretaris
 • Jelly Kootstra – Algemene zaken/coördinator nieuwe jeugdleden

 • Bastiaan vd Weij – Algemene zaken/coördinator jeugdscheidsrechters
 • Wiesje Broersma – secretaresse/kledingbeheer

E-mailadres Jeugcommissie VV Drogeham Email “jc_vvdrogeham@hotmail.com”

 

Club van 100

 • Voorzitter: Gerard Tjepkema
 • Secretaris: Truus Hamstra
 • Alround: Jeroen Krol
 • Alround: Sander Veenstra

Activiteiten commissie

 • Therese Brouwer
 • Hillie Zijlstra
 • Klaas van der Bosch
 • Truus Hamstra
 • Gerben Bergsma
 • Bauke Ytsma
 • Tinus van Houten
 • Erik Postmus

 PR-Commissie

 • Johannes Hooghiemstra
 • Hans Hartholt
 • Rinze Ytsma

Email: pr@vvdrogeham.nl

Kantinebeheer (bardiensten/schoonmaak)

 • coördinator: Truus Hamstra

Websitebeheer:

 • Technisch onderhoud/Berichten plaatsen:Henk Rouwkema h.rouwkema@chello.nl
 •  Coördinator: Gerard Tjepkema email: webmaster@vvdrogeham.nl

Terrein-/kleedgebouw-materiaalbeheer

 • Beheerder: Henk Veenstra