Bestuur:

 • Voorzitter : Wychard Meindersma
 • Secretaris : Aukje Bosgraaf
 • Penningmeester: Peter Gellert
 • Technische/algemene zaken: Dikkie Hamstra
 • Algemene voetbalzaken: Atze van der Wijk

Ledenadministratie: Tsjikke/Marijke Krol

Emailadres algemeen/bestuur VV Drogeham:  vv_drogeham@hotmail.com

wedstrijdsecretariaat

 • Senioren/Dames : Louw van der Meulen 06 28425337
 • Jeugd : Meint van der Galiën  06 40 11 12 25

Jeugdcommissie

 • Voorzitter /coördinator bestuurskamer: Aukje Bosgraaf
 • Wedstrijdsecretaris jeugd: Meint van der Galiën
 • Kledingbeheer jeugd: Wiesje Boersma
 • Voetbaltechnische zaken: Henk Land

E-mailadres Jeugcommissie VV Drogeham Email “jc_vvdrogeham@hotmail.com”

 

Club van 100

 • Voorzitter: Klaas van den Bosch
 • Secretaris: Truus Hamstra
 • Alround: Gerard Tjepkema
 • Alround: Sander Veenstra

 

Activiteiten commissie

 • Therese Brouwer
 • Hillie Zijlstra
 • Klaas van der Bosch
 • Truus Hamstra

 

Kantinebeheer (bardiensten/schoonmaak)

 • coördinator: Truus Hamstra

Websitebeheer:

 • Technisch onderhoud/Berichten plaatsen:Henk Rouwkema h.rouwkema@chello.nl
 •  Coördinator: Gerard Tjepkema gtjepkema78@gmail.com

Terrein-/kleedgebouw-materiaalbeheer

 • Beheerder: Henk Veenstra