Draagt u de club ook een warm hart toe word dan lid van de club van 100

Kosten 50 euro per jaar

klik op onderstaande link om het aanmeld formulier te downloaden

Aanmeldformulier

en deze dan ingevuld inleveren bij Truus Hamstra, Klaas van den Bosch of Gerard Tjepkema om u aan te melden,

Ook is het mogelijk om dit in de kantine te realiseren

 

Wat doet de Club van 100 precies?? Waar gaat mijn geld naar toe???

In het principe gaat een gedeelte naar de club en een gedeelte krijgt u terug door middel van een feestje(bbq of iets dergelijks)

wat heeft de club van 100 de laatste tijd  gedaan voor VV Drogeham

  • Medefinanciering Zonnepanelen
  • Medefinanciering Lichtmasten
  • Balcontainers
  • Medefinanciering Familiedagen

 

1 Bouwbedrijf WWN
2 Bouwservice Nicolai
3 Bakker Installatiebedrijf
4 Melle v.d. Bij
5 Truus Hamstra
6 Alie Boom
7 Johannes Borger
8 Klaas van den Bosch
9 Fam. S. Westra
10 Jop Bosgraaf
11 Klaas Veenstra
12 Willem en Wiesje Bijlsma
13 Aurich van Bruggen
14 Gerard Eekels
15 Fokkinga Mode
16 Fam. Meint v.d. Galien
17 Peter Gellert
18 Fam. Geuijen
19 Andries Hoekstra
20 Meine de Haan
21 Houtbouw Tijsma
22 Meindersma Service
23 Jappie en Corrie
24 Jappie Hoeksma
25 Willem en Yvonne
26 Willem Koster
27 Haaije Hoeksma
28 BIJKON
29 Romke Hoeksma
30 Siemen Hoeksma
31 Teake Hoeksma
32 Andries Hoekstra
33 Anne van Houten
34 Ronnes Huisma
35 Tinus Huisma
36 Sjaak Visser
37 Jelmer Wagenaar
38 Rintze de Vries
39 Sander Veenstra
40 Anne Ytsma
41 Nico den Heijer
42 Alice’s HaarSalon
43 Kees & Tineke de Jager
44 Willem & Hanneke
45 Henk & Jellie Hamstra
46 Dikkie & Sija Hamstra
47 Foppe v.d. Meer
48 Gerard & Ria Tjepkema
49 Alle de Jong
50 Oeds de Haan
51 Spinder Woninginrichting
52 Café De Viersprong
53 Lieuwe Krol
54 Sipke Krol
55 Henk en Jeltje
56
57
58
59 Klaas Jan & Tjitske Annie
60 Gerke Nicolai
61 Allard Rein de Haan
62
63
64 Drog. De Prijsstamper
65
66 Wietze Reitsma
67 Kees Rekker
68 Gjalt Roo
69
70
71 SBW
72
73
74 Auke Spoelstra
75
76 Henk Storm
77 Dikkie Tabak
78
79
80 Gerrit Veenstra
81 Henk Veenstra
82
83 Geert van der Velde
84 Broer Visser
85 Auke de Vries
86
87
88 Johannes van der Wijk
89 DAB
90 Bram Zandberg
91
92 Fam. Roest
93
94 Douwe Westra
95 Jeannet Bosma
96
97 Appie & Geke de Vries
98 Siemen & Griet Hoeksma
99 Meindert Jan van Dijk
100 Jan van Kammen
101
102
103 Jaap Mulder
104 Hypo Fryslân
105 Wiebe Boonstra
106 Taxi Waaksma
107 Eldert Jan
108
109 Johanna’s Hierboetiek
110 Sjoerd & Aukje
111 Henk Rouwkema
112 Sierk Kooistra
113
114 Theo Donker
115
116 Johannes & Ingrid de Jong
117
118
119
120
121
122
123
124
125 Roel van der Woude