SCHOONMAAKROOSTER VOETBALKANTINE SEIZOEN 2017/2018

 

WEEK 36. INGRID EN JOHANNA

WEEK 37. JANNA, RIA EN AUKJE

WEEK 38. BETTIE EN GELLIE

WEEK 39. THERÉSE, GRIETSJE EN HILLIE

WEEK 40. SUNANDA EN HENDRIKA

WEEK 41. JELLIE EN WENDY

WEEK 42. SJOUKJE EN HINKE

WEEK 43. THALIENA EN CORNELIA

WEEK 44. INGRID EN JOHANNA

WEEK 45. JANNA, RIA EN AUKJE

WEEK 46. BETTIE EN GELLIE

WEEK 47. THERÉSE, GRIETSJE EN HILLIE

WEEK 48. SUNANDA EN HENDRIKA

WEEK 49. JELLIE EN WENDY

WEEK 50. SJOUKJE EN HINKE

WEEK 51. THALIENA EN CORNELIA

WEEK 52. INGRID EN JOHANNA

WEEK 01. JANNA EN RIA EN AUKJE

WEEK 02. BETTIE EN GELLIE

WEEK 03. THERÉSE, GRIETSJE EN HILLIE

WEEK 04. SUNANDA EN HENDRIKA

WEEK 05. JELLIE EN WENDY

WEEK 06. SJOUKJE EN HINKE

WEEK 07. THALIENA EN CORNELIA

WEEK 08. INGRID EN JOHANNA

WEEK 09. JANNA, RIA EN AUKJE

WEEK 10. BETTIE EN GELLIE

WEEK 11. THERÉSE, GRIETJSE EN HILLIE

WEEK 12. SUNANDA EN HENDRIKA

WEEK 13. JELLIE EN WENDY

WEEK 14. SJOUKJE EN HINKE

WEEK 15. THALIENA EN CORNELIA