Drogeham, 25 mei 2018

Bescherming persoonsgegevens

 

Je hebt het bijna niet kunnen missen: iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt moet na 25 mei voldoen aan de Algemene Verordening Gegegevensbescherming (AVG). Amateursportverenigingen zijn geen uitzondering, daarom hebben ook wij als voetbalvereniging een zogeheten privacyverklaring opgesteld.

 

In samenwerking met een groep studenten van de NHL te Leeuwarden hebben wij met behulp van een via de KNVB beschikbaar gesteld stappenplan de verschillende zaken doorgenomen.

In onze privacyverklaring (zie bijlage) vertellen we  hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze leden.

Wij zijn verplicht ons te houden aan de Wet- en regelgeving met betrekking tot privacy; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat:

  • persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt (zie privacyverklaring);
  • de verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot alleen díe gegevens die minimaal nodig zijn voor de doelen waarvoor ze worden verwerkt;
  • de vereniging wanneer nodig zal vragen om uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens;
  • er passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen voor het waarborgen van de beveiliging;
  • wij geen persoonsgegevens aan derden doorgeven, tenzij nodig voor de doelen waarvoor ze zijn verstrekt; en
  • wij op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Er moeten nog een paar stappen worden gezet w.o.:

  • elke speler of elke ouder/verzorger moet toestemming geven voor het plaatsen van foto’s en filmmateriaal over speler/jouw kind. Het formulier is bijgevoegd;
  • de website wordt gescreend of er nog technische en organisatorische maatregelen moeten worden getroffen;
  • een check medewerkers die persoonsgegevens mogen gebruiken nog up to date is;
  • een geheimhoudingsverklaring door hen laten ondertekenen.

 

Heb je na het lezen van onze privacyverklaring vragen of heb je een klacht? Neem dan contact met ons op via vv_drogeham@hotmail.com

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Het bestuur van Voetbalvereniging Drogeham

 

 

Hieronder kun je het formulier downloaden