GEEN ALCOHOL ONDER DE 18!

Beste jongeren, ouders, begeleiders, trainers, leiders, vrijwilligers, supporters en bezoekers,

Vier jaar geleden is wettelijk verboden om aan jeugd onder de 18 jaar alcohol te verkopen. Ook als de jongere drank bij zich heeft of drank nuttigt is hij/zij strafbaar.
Onlangs heeft de gemeente Achtkarspelen sportverenigingen gecontroleerd op het verstrekken van alcohol aan jongeren in hun kantines.
De gemeente heeft geconstateerd dat de meeste verenigingen in overtreding zijn. Zij hebben jongeren die niet overduidelijk 18 jaar zijn, niet om een legitimatiebewijs gevraagd. Op dat moment ben je als vereniging al strafbaar!

Hoewel wij het gebruik van alcohol onder de jeugd zeker niet aanmoedigen, hebben wij tot op heden jongeren niet nadrukkelijk
om een legitimatiebewijs gevraagd.
Overtreders (vereniging en gebruiker < 18) worden gestraft
De burgemeester van Achtkarspelen heeft de sportverenigingen meegedeeld dat bij een eerstvolgende overtreding de vereniging en de jongere wel direct een boete wordt opgelegd. De boete voor de vereniging kan uiteindelijk oplopen tot een bedrag van boven de 1000 euro.
De jongere zelf tot 16 jaar krijgt een boete van 45 euro en 16-/17-jarigen 90 euro. Ook als je als ouder of volwassene de drank voor hem/haar koopt of geeft, is de vereniging in overtreding en worden de vereniging en de jongere ook dan beboet.
Geen Alcohol onder de 18! – Februari 2018

Daarom vragen wij de jongeren en volwassenen om zich voortaan aan onderstaande spelregels te houden. Hou ook rekening met onze vrijwilligers achter de bar. Zij willen ook graag met plezier hun werk blijven doen.
o Jongeren < 18 jaar hebben geen drank bij zich en kopen of nuttigen geen alcoholhoudende drank in de sportkantine of op sportpark ’t Doltsje. Ook de fietsenstalling en het parkeerterrein horen bij het sportpark; o Personen van 18 jaar of ouder kopen of geven geen alcoholhoudende drank aan jongeren < 18 jaar; o Onze barvrijwilligers verstrekken geen alcohol op welke manier ook, aan jongeren onder de 18 jaar; o < 25 jaar? Bij aankoop van alcohol toont de jongere (ook al ben je bekend bij de barvrijwilliger!) zijn legitimatiebewijs of polsbandje aan de barvrijwilliger. Het polsbandje is dan door de vereniging na legitimatie aan de jongere verstrekt.

Wij hopen op begrip en het naleven van bovenstaande regels, zodat wij als voetbalvereniging geen boetes krijgen opgelegd.
Bij voorbaat hartelijk dank voor de medewerking,

Het bestuur, de jeugdcommissie en de kantinecommissie VV Drogeham