Op zaterdag 10 maart houden we een klus- en schoonmaakdag in het kader van NLDoet!

Nu eindelijk het parkeerterrein is bestraat, de voetbalvereniging de fietsenstalling heeft vernieuwd, gaan we tijdens de NLDoet-dag verder met kleine herstel- en verfwerkzaamheden van de kleed- en kantineaccommodaties, het  schoonmaken van doelpalen, sponsorborden en gevels. Daarnaast starten we met de aanleg van een tegelpad rond het veld, het plaatsen/herstellen van een paar buitenbanken en andere kleine klussen. Doe je ook mee? Je mag ook familieleden, vrienden, kennissen meenemen. We maken er een mooie dag van (09.00-13 uur). Er zal goed voor jullie worden gezorgd.

Opgave bij: Dikkie Hamstra, dikkiehamstra@hotmail.com of Wychard Meindersma, wychardmeindersma@gmail.com