BESTUUR & COMMISSIES

Hoofdbestuur

Wychard Meindersma voorzitter M 06 42 46 50 04
Atze van der Wijk voetbaltechnische zaken M 06 51 40 44 31
Aukje Bosgraaf secretaris M 06 23 75 87 25
Dikkie Hamstra algemene zaken M 06 30 17 97 44
Peter Gellert penningmeester M 06 51 58 00 99
Hillie Zijlstra algemene zaken M 06 20 91 28 24

Email: vv_drogeham@hotmail.com

Technische commissie/Jeugdcommissie

Atze van der Wijk algemeen adviseur M 06 51 40 44 31
Feije Jan van der Wal seniorenafdeling M 06 25 39 46 18
Henk Land juniorenafdeling M 06 13 00 60 79
Gerben Bergsma algemeen M 06 29 62 38 23
Meindert Jan van Dijk algemeen
Ria Tjepkema algemeen
Bastiaan van der Weij scheidsrechtercoördinator M 06 27 01 80 60
Aaron van Keulen algemeen M 06 81 59 67 71

Email: tc@vvdrogeham.nl

 Wedstrijdsecretariaat

wedstrijdsecretariaat@vvdrogeham.nl

Meint van der Galiën  wedstrijdsecretaris junioren M 06 40 11 12 25
Wedstrijdsecretaris senioren :Vacature

Kantinecommissie

Truus Hamstra coördinator bardiensten M 06 27 56 63 68
Andries Hoekstra algemeen M 06 48 06 40 68
Jorrit Schra algemeen M 06 21 39 39 36
Rob van Mourik algemeen M 06 22 71 17 91
Aukje Bosgraaf coördinator M 06 23 75 87 25
Siebe Jacob Reitsma algemeen M 06 57 98 42 88

Club van 100

Gerard Tjepkema voorzitter M 06 52 34 23 77
Jeroen Krol algemene zaken M 06 52 56 22 92
Sander Veenstra penningmeester M 06 22 20 79 66
Wopke Veenstra

PR-commissie

Johannes Hooghiemstra coördinator M 06 51 17 48 13 m
Hans Hartholt algemene zaken M 06 20 70 77 28
Doede Pieter Westra fotograaf M 06 38 03 80 95
Gerard Tjepkema websitebeheerder M 06 52 34 23 77
Tjerk Hooghiemstra algemeen

Email: pr@vvdrogeham.nl

Sponsorcommissie

Atze van der Wijk coördinator M 06 51 40 44 31
Wychard Meindersma algemeen M 06 42 46 50 04
Tinus van Houten algemeen M 06 50 41 49 86
Bauke Ytsma algemeen M 06 30 14 24 81
Klaas van den Bosch algemeen M 06 10 66 54 45
Henk Veenstra algemeen M 06 27 13 01 83

Activiteitencommissie

Therèse Brouwer coördinator M 06 22 26 13 38
Hillie Zijlstra algemeen M 06 20 91 28 24
Tinus van Houten algemeen M 06 50 41 49 86
Erik Postmus algemeen M 06 18 55 56 16
Bauke Ytsma algemeen M 06 30 14 24 81

Kleding commissie

Atze van der Wijk algemeen M 06 51 40 44 31
Meint van der Galiën algemeen M 06 40 11 12 25
Wiesje Broersma kledingbeheer M 06 81 00 19 96
Albert Gjaltema algemeen M 06
Henk Veenstra algemeen M 06 27 13 01 83

Drogeham Kootstertille combinatie

Vincent Schuur voorzitter M 06 25 42 24 75
Hillie Zijlstra algemeen M 06 20 91 28 24
Jesse henstra algemeen M 06 83 04 58 55
Femke Vissia algemeen M 06 12 35 91 82
Johanna Huizinga algemeen M 06 53 66 88 75

Klusploeg

Jappie Land
Ulbe Wijngaarden
Henk Veenstra
Dikkie Hamstra
Jop Bosgraaf
Roelof Spinder
Gerard Tjepkema
Klaas van der Bosch

D.O.P.-PLOEG

Job Bosgraaf (contactpersoon)
Albert Alma
Trienes de Boer
Jappie Land
Jelke Hoeksma
Sietse Veenstra

Overig

Henk Veenstra Voetbaltechnisch materiaalbeheer M 06 27 13 01 83
Dikkie Hamstra Facilitaire calamiteiten (bv. uitval van stroom) M 06 30 17 97 44