BESTUUR & COMMISSIES

 

Hoofdbestuur

Wychard Meindersma voorzitter M 06 42 46 50 04
Atze van der Wijk voetbaltechnische zaken M 06 51 40 44 31
Aukje Bosgraaf secretaris M 06 23 75 87 25
Dikkie Hamstra algemene zaken M 06 30 17 97 44
Peter Gellert penningmeester M 06 51 58 00 99
Hillie Zijlstra algemene zaken M 06 20 91 28 24

Email: vv_drogeham@hotmail.com

Technische commissie/Jeugdcommissie

Atze van der Wijk algemeen adviseur M 06 51 40 44 31
Henk Land juniorenafdeling M 06 13 00 60 79
Gerben Bergsma algemeen M 06 29 62 38 23
Meindert Jan van Dijk algemeen
Ria Tjepkema algemeen
Bastiaan van der Weij scheidsrechtercoördinator M 06 27 01 80 60
Tjeerd Jan Heidbuurt algemeen
Jeroen Krol algemeen 

Email: tc@vvdrogeham.nl

 Wedstrijdsecretariaat

wedstrijdsecretariaat@vvdrogeham.nl

Meint van der Galiën  wedstrijdsecretaris junioren M 06 40 11 12 25 (van 27 dec t/m 28 januari afwezig vervangen door Egbert Wubs)
Wedstrijdsecretaris senioren : Egbert Wubs M 06 15 33 28 97

Kantinecommissie

Truus Hamstra algemeen M 06 27 56 63 68
Andries Hoekstra algemeen M 06 48 06 40 68
Aukje Bosgraaf coördinator M 06 23 75 87 25

PR-commissie

Johannes Hooghiemstra coördinator M 06 51 17 48 13 m
Hans Hartholt algemene zaken M 06 20 70 77 28
Doede Pieter Westra fotograaf M 06 38 03 80 95
Gerard Tjepkema websitebeheerder M 06 52 34 23 77
Tjerk Hooghiemstra algemeen M 06 27 53 96 43
Aldert Steendam algemeen M 06 27 65 75 12
Jannick van der Veen algemeen M 06 39 35 38 80

Email: pr@vvdrogeham.nl

Sponsorcommissie/Club van 100

Atze van der Wijk coördinator M 06 51 40 44 31
Tinus van Houten algemeen M 06 50 41 49 86
Klaas van den Bosch algemeen M 06 10 66 54 45
Henk Veenstra algemeen M 06 27 13 01 83
Sander Veenstra (cv100) M 06 22 20 79 66
Wopke Veenstra (cv100) M 06 38 51 57 69 

Activiteitencommissie

Therèse Brouwer coördinator M 06 22 26 13 38
Hillie Zijlstra algemeen M 06 20 91 28 24
Tinus van Houten algemeen M 06 50 41 49 86
Erik Postmus algemeen M 06 18 55 56 16
Marten Postmus algemeen M 06 27 36 98 68 
Jorrit Schra algemeen M 06 21 39 39 36

Kleding commissie

Atze van der Wijk algemeen M 06 51 40 44 31
Meint van der Galiën algemeen M 06 40 11 12 25
Wiesje Broersma kledingbeheer M 06 81 00 19 96
Henk Veenstra algemeen M 06 27 13 01 83

Drogeham Kootstertille combinatie

Vincent Schuur voorzitter M 06 25 42 24 75
Hillie Zijlstra algemeen M 06 20 91 28 24
Jesse henstra algemeen M 06 83 04 58 55
Femke Vissia algemeen M 06 12 35 91 82
Johanna Huizinga algemeen M 06 53 66 88 75

Klusploeg

Jappie Land
Ulbe Wijngaarden
Henk Veenstra
Dikkie Hamstra
Jop Bosgraaf
Roelof Spinder
Gerard Tjepkema
Klaas van der Bosch

D.O.P.-PLOEG

Job Bosgraaf (contactpersoon)
Albert Alma
Trienes de Boer
Jappie Land
Jelke Hoeksma
Sietse Veenstra

Bouwcommissie

Dikkie Hamstra
Andries Hoekstra
Jappie Land
Gerard Tjepkema
Ulbe Wijngaarden

 

Overig

Henk Veenstra Voetbaltechnisch materiaalbeheer M 06 27 13 01 83
Dikkie Hamstra Facilitaire calamiteiten (bv. uitval van stroom) M 06 30 17 97 44