De Voorzet

Hier een “beperkte versie van de voorzet.

 

Voorwoord van de voorzitter
Inleiding
Voor u, jou ligt voor het komende seizoen weer ‘De Voorzet 2017-2018’.
Hierin vind je o.a. informatie over onze senioren- en jeugdteams en
nieuws vanuit de jeugdcommissie, het bestuur, de vereniging en de
knvb.
We hebben ons het afgelopen seizoen over het algemeen redelijk
staande gehouden. Daarnaast is met bijeenkomsten over onze basiswaarden (‘dna’) en de toekomst
van de vereniging ook gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de vereniging. Deze krijgt het
komend seizoen een vervolg. Meer hierover staat in dit blad.
Willem Koster
Net toen het seizoen zou worden afgesloten met de door Willem Koster georganiseerde familiedag
voor onze vereniging en buurtvoetbaldag voor ons dorp, werden we getroffen door zijn plotseling
overlijden.
Willem was één van onze gedreven vrijwilligers die met passie werkte aan het organiseren van o.a.
bindingsactiviteiten voor onze vereniging en dorp en het verbeteren van de sponsoring.
Ook langs deze weg wensen wij Anneke, Sija en Dikkie, Jetze en Antsje, hun kinderen en betrokkenen
om hen heen nog veel sterkte toe.
Senioren
De heren van het 1e en 2e team hadden vorig jaar een pittige start, omdat de teams ineens over
minder spelers beschikten. Daarnaast werden ze halverwege het seizoen ook nog behoorlijk op de
proef gesteld door een aantal uitvallers i.v.m. blessures en schorsingen. Hierdoor moesten spelers
van het 2e naar het 1e doorschuiven waardoor het 2e nog moeilijk een team kon vormen of dat de
tegenstander verstek liet gaan.
Ik ben onze spelers en de mensen om hen heen dan ook zeer erkentelijk voor het feit dat ze zich er
toch doorheen hebben geslagen.
Om deze situatie in de toekomst te voorkomen heeft een groep binnen de vereniging keihard
gewerkt aan een ruime selectie voor het 1
e
en 2e
team in het nieuwe seizoen. Hierin zijn ze heel goed
geslaagd. Beide teams kunnen zich nu weer richten op een plek boven in hun poule. Ik bedank deze
groep dan ook hartelijk voor hun inzet hierin.
Met ons damesteam sc Kootstertille/vv Drogeham gaat het prima. Ze hebben een goed seizoen
gespeeld en tot aan het einde toe kans gemaakt om kampioen te worden. Het is hen net ontglipt,
maar het team houdt met trainer/coach Tinus Huisma en leider/grensrechter Jefta Elachouri
voldoende ambitie om dan komend seizoen een stapje hoger te kunnen zetten.
Met ons 35+ elftal gaat het voortvarend. Dit jaar wordt gestart met een 45+ team.
Jeugdteams
De jeugdteams hebben zich het afgelopen jaar ook weer optimaal kunnen ontwikkelen. Een aantal
teams is kampioen geworden. In maart is de jeugdcommissie op proef met een nieuwe
voetbalmethode gestart. Dit is goed bevallen en wordt in het nieuwe seizoen ook gebruikt.
Meer hierover leest u verderop.
Bij de meisjes (MO17) is het seizoen samengewerkt met sc Kootstertille. Helaas is deze
samenwerking aan het einde van het seizoen plotseling gestopt. Meer hierover leest u verder in dit
blad.

3
Omdat de jeugdcommissie nu ineens werd geconfronteerd met te kleine teams heeft de leider nog
uiterste inspanning verricht via werving toch nog een team MO17 te realiseren. Helaas is dat net niet
gelukt en werken de MO17 en MO15 nu samen.
Wat de jongens betreft is de jeugdcommissie er in geslaagd om dit seizoen een A-team binnen onze
vereniging op te starten in samenwerking met sc ASC’75 (Augustinusga). Aansluitend is ook besloten
samen te werken in de B’s. Dit heeft geleid tot 2 B-teams voor Drogeham.
Ontwikkelingen
Met ingang van het komende seizoen wordt een Technische Commissie (TC) ingesteld. Deze
commissie zal dan o.a. de bij haar horende voetbaltechnische zaken op zich nemen, maar ook alert
zijn en blijven om spelers te behouden en spelers te zoeken die passen bij onze dorpsvereniging.
Met de TC wordt ook weer een onderdeel van ons Technisch Jeugdbeleid ingevuld. Meer nieuws
hierover volgt in het begin van het seizoen.
Ook de keeperstraining binnen de vereniging start weer. Sjirk Kooistra (o.a. keeper geweest van sc
Heerenveen en vv Emmen) traint onze keepers en leidt een paar van deze keepers op die dan
keepertraining aan de jeugd zullen geven.
Opleiding en ontwikkeling blijft voor onze vereniging heel belangrijk. Afgelopen seizoen zijn de
jeugdtrainers opgeleid voor het gebruik van de nieuwe voetbalmethode.
Komend seizoen gaan Hans Gellert en Tinus Huisma de trainersopleiding UEFA-C volgen. Ik wens hun
veel succes met deze opleiding. Het komend seizoen wordt o.a. een knvb-cursus gehouden voor
trainers/leiders met het thema ‘hoe om te gaan met opvallend gedrag’.
Tot slot
Natuurlijk is er nog veel meer te vertellen want achter de schermen wordt door onze vrijwilligers
veel werk verricht, maar ik hou het hier eerst bij omdat ik zeker geen mensen wil vergeten.
Ik wil alle mensen die op welke manier dan ook onze vereniging ondersteunen hartelijk danken voor
hun inzet!!
Ik wens jullie een goede vakantie toen en veel succes in het nieuwe seizoen!
Met vriendelijke groet,
Wychard Meindersma