Aanmelden Lidmaatschap

Wil je lid worden van VV Drogeham? Of wil je eerst een keer vrijblijvend meetrainen om de sfeer bij onze vereniging te proeven? Bij VV Drogeham is iedereen van harte welkom!

Stuur een email naar jc_vvdrogeham@gmail.com of neem telefonisch contact op met Jelly Kootstra via telefoonnummer 06 – 30571623.

Een aanmeldformulier kun je hier downloaden of af halen bij Jelly Kootstra Delte 4 of bestuurskamer VV Drogeham.

 

 

 

****************************************Onderstaande is nog in testfase********************************************************

 

Ben je jong en lijkt voetballen je wat, wil je een keer meetrainen voor proef,  klik dan HIER, voor de senioren graag onderstaande invullen.

 

Man/Vrouw

Bij het versturen van bovenstaand formulier geeft u/jij tot wederopzegging aan VV Drogeham machtiging om met ingang van de maand volgend op de maand van aanmelding van bovengenoemde rekening maandelijks de verschuldigde contributie af te schrijven.

 

Om aan de privacywetgeving (AVG) te voldoen kunnen wij uw aanmelding alleen in behandeling nemen als u akkoord gaat met onze privacyverklaring, deze is te vinden op de website van VV Drogeham.

 

Indien u dit formulier verstuurd gaat u akkoord met onze privacyverklaring.

Tijdens trainingen, wedstrijden en overige activiteiten kunnen foto’s worden gemaak, waarop jij te zien bent. Heb je er bezwaar tegen wanneer deze foto’s worden gebruikt op bijv. de website of overige social media van VV Drogeham? zet dit dan in de opmerkingen.

Voetbalvereniging Drogeham

Secretariaat:                     Aukje Bosgraaf                                     Accommodatie:  Sportterrein ‘t Doltsje

Master Hoeksmawei 38                                                      De Buorren 12a

9289 JM  DROGEHAM                                                      9289 HG  DROGEHAM

Tel.: 06 – 23758725                                                             Tel.: 0512 – 332166

 

(Nieuwe) leden hebben het recht om kennis te nemen van de statuten en overige reglementen van de vereniging. Desgewenst kan dit kenbaar worden gemaakt bij het secretariaat.

 

Op volwassen leden rust de verplichting dat ze de club ondersteunen in de voorkomende werkzaamheden gedurende het seizoen. Dat kan variëren van het fluiten van een jeugdwedstrijd tot het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan de accommodatie.

 

Van ouders van jeugdleden wordt verwacht dat zij volgens een rooster  meewerken aan wasbeurten en het vervoer bij uitwedstrijden van het team waarin hun kind(eren) speelt (spelen).

Ook kunnen ouders worden gevraagd mee te helpen bij activiteiten van de voetbalvereniging.

Daarnaast wordt van ouders verwacht dat zij belangstelling tonen voor de sportieve activiteiten van hun kind en daarvan blijk geven door (af en toe) wedstrijden te bezoeken. Voor uw kind is dat belangrijk.

 

Jeugdleden dienen via de webshop van de voetbalvereniging (zie website) middels wedstrijdbroekje- en sokken  aan te schaffen. Wedstrijdshirt wordt door de voetbalvereniging verstrekt. Ook kan in de webshop een trainingspak, trainingstenue, sporttas etc. worden aangeschaft.

 

Nieuwe leden kunnen zich, ivm opgave teamindeling bij de KNVB, aanmelden tot 1 mei.

Als na 1 mei de teams “vol” zitten en nieuwe leden melden zich aan, mogen deze wel meetrainen, maar kunnen pas na een nieuwe teamindeling aan wedstrijden meedoen.

Bij afmelding gedurende het seizoen blijft de contributie verschuldigd tot het einde van het lopende voetbaljaar. Het seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni.

Voor jeugdleden geldt deze regeling per halfjaar. Van 1 juli t/m 31 december en 1 januari t/m 30 juni.

Voor afmelden geldt een opzegtermijn van 6 weken. Dus voor 15 mei afmelden.

Boetes van de KNVB als gevolg van individuele straffen (b.v. gele en rode kaarten) worden doorbelast aan de speler en evenals de contributie automatisch van de bank/girorekening afgeschreven.

 

De contributie bedraagt:     Jeugdleden           €   9,00 per maand

Seniorenleden      € 14,00 per maand

In geval van meerdere jeugdleden uit één gezin is een kortingsregeling van toepassing.

Vanaf  het 2e jeugdlid is de contributie € 7,00 per lid.

 

De “gouden” regels van onze vereniging:

 

 • Als speler ben je een voorbeeld voor anderen.
 • Je bent matig in het gebruik van alcohol en tabak, drugs zijn uit den boze.
 • Geen alcohol op het veld of in de kleedkamer.
 • Tijdens wedstrijden draag je het officiële clubtenue….….shirt in de broek, sokken omhoog.
 • Zowel in als buiten het veld vloek je niet en beledig je niemand!
 • Anderen worden hierop zonodig aangesproken.
 • Je blesseert je tegenstander niet opzettelijk en je hebt respect voor de tegenstander.
 • Je vernedert niemand in woord of gebaar.
 • Je accepteert het gezag van de scheidsrechter.
 • Je accepteert de leiding van je elftal en van het bestuur.
 • Je bent zuinig op de spullen van de vereniging, je houdt de kleedkamers netjes.
 • Je bent op tijd voor de trainingen en wedstrijden; wanneer je een keer bent verhinderd, meld je je tijdig af.
 • Je gedraagt je bij uitwedstrijden als een gast.
 • Je “loopt” niet weg voor een klusje.
 • We praten mét elkaar en niet over elkaar.
 • We zorgen voor eerlijke en onpartijdige besluitvorming.
 • Je toont goede omgangsvormen en draagt die uit.
 • Openheid en eerlijkheid staan voorop.
 • Je brengt de goede naam van je club geen schade toe.
 • Je leeft de verenigingsregels na.