Aanmelden Lidmaatschap

Wil je lid worden van VV Drogeham? Of wil je eerst een keer vrijblijvend meetrainen om de sfeer bij onze vereniging te proeven? Bij VV Drogeham is iedereen van harte welkom!

Ben je jeugdspeler en wil je een keer meetrainen, neem dan contact op met Henk Land (tel: 0613006079), hij gaat jou indelen . Senioren kunnen het onderstaande formulier invullen.

Leeftijdscategorie junior

De JO13 t/m JO19 en de MO13 t/m MO20 vallen onder het junior voetbal. Dat betekent dat zij per half jaar als lid mogen afmelden.

De contributie bedraagt:     Jeugdleden    €   9,00 per maand

                                                 Seniorenleden      € 14,00 per maand

In geval van meerdere jeugdleden uit één gezin is een kortingsregeling van toepassing.

Vanaf  het 2e jeugdlid is de contributie € 7,00 per lid.

 

Voor verdere vragen lees de info onderaan de pagina of stuur een mail naar tc@vvdrogeham.nl

 

 

INSCHRIJFFORMULIER VV DROGEHAM

Man/Vrouw

Om de contributie zo laag mogelijk te houden drijft de vereniging op veel vrijwilligers; wij verwachten ook van jou een bijdrage tot het goed functioneren van onze vereniging, want vele handen maken licht werk! Geef hieronder aan welke taak voor u de voorkeur heeft (tenminste één vinkje zetten)

Toestemmingen

 

 

Taken

Op volwassen leden rust de verplichting dat ze de club ondersteunen in de voorkomende werkzaamheden gedurende het seizoen. Dat kan variëren van het fluiten van een jeugdwedstrijd tot het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan de accommodatie.
Van ouders van jeugdleden wordt verwacht dat zij volgens een rooster  meewerken aan wasbeurten en het vervoer bij uitwedstrijden van het team waarin hun kind(eren) speelt (spelen).

Daarnaast wordt van ouders verwacht dat zij belangstelling tonen voor de sportieve activiteiten van hun kind en daarvan blijk geven door (af en toe) wedstrijden te bezoeken. Voor uw kind is dat belangrijk.

Kleding

Jeugdleden dienen via de webshop van de voetbalvereniging (zie website) middels wedstrijdbroekje- en sokken  aan te schaffen. Wedstrijdshirt wordt door de voetbalvereniging verstrekt. Ook kan in de webshop een trainingspak, trainingstenue, sporttas etc. worden aangeschaft.

Aanmelding

Nieuwe leden kunnen zich, ivm opgave teamindeling bij de KNVB, aanmelden tot 1 mei.
Als na 1 mei de teams “vol” zitten en nieuwe leden melden zich aan, mogen deze wel meetrainen,
maar kunnen pas na een nieuwe teamindeling aan wedstrijden meedoen.

Afmelding

Bij afmelding gedurende het seizoen blijft de contributie verschuldigd tot het einde van het lopende voetbaljaar. Het seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni.
Voor jeugdleden geldt deze regeling per halfjaar. Van 1 juli t/m 31 december en 1 januari t/m 30 juni.
Voor afmelden geldt een opzegtermijn van 6 weken. Dus voor 15 mei afmelden.

Wil je je afmelden als spelend lid dan is de bedoeling dat dit per mail wordt gedaan.
Jeugdleden mogen vòòr 1 juli en 1 januari afgemeld worden.
Voor senioren geld een andere regel; Vòòr 1 juli.
Bij aanmelden op de website wordt dit in het inschrijfformulier beschreven. Dus iedereen kan
hiervan op de hoogte zijn.
De KNVB stelt deze regel en als er tussentijds wel een afmelding binnenkomt dan betekent dat de
jeugd nog tot 1 juli of 1 januari contributie verschuldigd zijn en senioren tot 1 juli.
Het voetbaljaar loopt van 1 juli t/m 30 juni .

 

 

Boetes

Boetes van de KNVB als gevolg van individuele straffen (b.v. gele en rode kaarten) worden doorbelast aan de speler en evenals de contributie automatisch van de bank/girorekening afgeschreven.

 

De “gouden” regels van onze vereniging:

 

 • Als speler ben je een voorbeeld voor anderen.
 • Je bent matig in het gebruik van alcohol en tabak, drugs zijn uit den boze.
 • Geen alcohol op het veld of in de kleedkamer.
 • Tijdens wedstrijden draag je het officiële clubtenue….….shirt in de broek, sokken omhoog.
 • Zowel in als buiten het veld vloek je niet en beledig je niemand!
 • Anderen worden hierop zonodig aangesproken.
 • Je blesseert je tegenstander niet opzettelijk en je hebt respect voor de tegenstander.
 • Je vernedert niemand in woord of gebaar.
 • Je accepteert het gezag van de scheidsrechter.
 • Je accepteert de leiding van je elftal en van het bestuur.
 • Je bent zuinig op de spullen van de vereniging, je houdt de kleedkamers netjes.
 • Je bent op tijd voor de trainingen en wedstrijden; wanneer je een keer bent verhinderd, meld je je tijdig af.
 • Je gedraagt je bij uitwedstrijden als een gast.
 • Je “loopt” niet weg voor een klusje.
 • We praten mét elkaar en niet over elkaar.
 • We zorgen voor eerlijke en onpartijdige besluitvorming.
 • Je toont goede omgangsvormen en draagt die uit.
 • Openheid en eerlijkheid staan voorop.
 • Je brengt de goede naam van je club geen schade toe.
 • Je leeft de verenigingsregels na.

 

(Nieuwe) leden hebben het recht om kennis te nemen van de statuten en overige reglementen van de vereniging. Desgewenst kan dit kenbaar worden gemaakt bij het secretariaat.

 

Voetbalvereniging Drogeham

Secretariaat:  Aukje Bosgraaf                                     Accommodatie:  Sportterrein ‘t Doltsje

Master Hoeksmawei 38                                               De Buorren 12a

9289 JM  DROGEHAM                                                   9289 HG  DROGEHAM

Tel.: 06 – 23758725                                                        Tel.: 0512 – 332166