Aanvang:

Een uur voor aanvang van de eerste wedstrijd aanwezig zijn.

 

Voor de wedstrijden:

 

Indien mogelijk de gasten ontvangen, waarvan de leiders in de bestuurskamer.

 

Koffie:

Zet koffie. Een volle kan met water en 1 grote bijna volle maatschep koffie.

Controleer of er voldoende koffiemelk, suiker, bekers en roerstaafjes zijn.

Indien nodig kun je nieuwe halen in de kantine.

 

Vlag:

De ‘VV Drogeham’ vlag ophangen aan de vlaggenmast bij de ingang van ’t Doltsje’.

 

Sloten:

Het kleedkamercomplex van slot halen (sleutel met houten bord eraan).

De goals van de pupillen en het A- en B-veld los maken (sleutel hangt in de bestuurskamer).

 

Goals:

Indien mogelijk de goals op het pupillenveld en het B-veld klaarzetten voor de wedstrijden die gespeeld moeten worden. Hou hierbij wel rekening met de indeling wie waar speelt.

 

Scorebord:

Scorebord A-veld aanzetten (rode knop linksboven de computer) en zorgen dat de leider de afstandsbediening krijgt. Denk er samen met de leider om dat het scorebord op de juiste wedstrijdduur staat ingesteld. Instructieblaadje ligt op de computer.

 

Tijdens de wedstrijden:

 

Thee/ranja:

Je maakt een planning voor het kantinepersoneel met daarop de tijden wanneer de teams thee/ranja moeten hebben. Hou rekening met de speeltijden van de teams.

Deze thee/ranja breng je zelf naar de kleedboxen op aangegeven tijden.

 

Na de wedstrijden:

 

Controleren of de goals opgeruimd zijn. (Zo nodig de leiders hierop aanspreken).

De goals weer vast en op slot zetten.

Controleren of de kleedkamers schoon achtergelaten zijn. (Zo nodig de leiders hierop aanspreken).

Scorebord uitzetten en afstandsbediening terugleggen.

Bestuurskamer netjes achterlaten

Oude koffie weggooien, knop uit!

Buitendeur op slot, einde dienst.